Joker Merida følges på nett av procycling.no
og jokermerida.no 

Se video:
Ryttere Joker Merida.